top of page

Lista monumentelor istorice din cadrul U.A.T. CĂLAN

care se regăsesc în

LMI – Lista Monumentelor Istorice și RAN – Repertoriul Arheologic Național


 

Uzina Călan - Cod LMI: HD-ll-m-B-03281

Vechile Uzine de Fier Călan – toponim din mentalul colectiv, sfârșitul secolului al XIX-lea – secolul XX.

Datare: cca.1874 - Localizare: Str. Furnalistului 1, CĂLAN - Județul Hunedoara

Stare: parțial demolată, zone ecologizate, zone reintroduse in circuite industriale și tehnice
 

Hotel-Restaurant-Cazino - Cod LMI: HD-ll-m-B-03282

Clubul Muncitoresc (al Uzinei Călan) – Clubul 11 Iunie, toponim din mentalul colectiv - secolul XX.

Datare: cca. 1874 - Localizare: Str. Furnalistului 1, CĂLAN - Județul Hunedoara

Stare: degradare avansată

 

Clădire administrativă civilă - Cod LMI: HD-ll-m-B-03283

Casa de oaspeți (a Uzinei Călan) – toponim din mentalul colectiv – sfârșitul secolului al XIX-lea – secolul XX.

Datare: cca. 1874 - Localizare: Str. Furnalistului 3, CĂLAN - Județul Hunedoara

Stare: degradare avansată

 

Clădire și instalație hidrotehnică - Cod LMI: HD-ll-m-B-03453

Hidrocentrala „Turbina” – toponim din mentalul colectiv, sfârșitul secolului al XIX-lea – secolul XX.

Datare: cca. 1899 - Localizare: Streisângeorgiu, CĂLAN - Județul Hunedoara, la intersecția spre comuna Boșorod.

Stare: degradare avansată

 

Arhivele Uzinei Călan - Cod LMI: HD-ll-m-B-03280

Arhiva (clădirea) Uzinei Călan – incertă – inexistentă ca atare în mentalul colectiv

Datare: cca. 1874 - Localizare: (incertă) Str. Dacia 1, CĂLAN - Județul Hunedoara

Stare: nelocalizată în teren

 

Situl arheologic Ad Aquae - Cod LMI: HD-l-s-A-03169

Aquae – Lingura sau Bazinul Roman de la Călan Băi, toponime din mentalul colectiv – secolul XX.

Datare: sec. II – III p. Chr., Epoca romană - Localizare: La cca. 3 km Nord de orașul CĂLAN, pe DN66 – Județul Hunedoara.

Stare: restaurat parțial, protejat parțial, inclus în circuitul turistic

 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - Cod LMI: HD-ll-m-A-03452

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - Biserica de Piatră din Strei - toponim din mentalul colectiv

Datare: sf. sec. XIII-sec. XIV - Localizare: Satul Strei, CĂLAN - Județul: Hunedoara , în cimitirul satului

Stare: restaurată parțial, protejată parțial, inclusă în circuitul turistic

 

Biserica „Sfântul Gheorghe” - Cod LMI: HD-ll-m-A-03454

Biserica „Sfântul Gheorghe” - Bisericuța din Streisângiorgiu - toponim din mentalul colectiv

Datare: sf. sec. XI, reparată 1409, adăugire sec. XVIII - Localizare: Satul Streisângeorgiu 239, CĂLAN - Județul: Hunedoara , în cimitirul vechi

Stare: restaurată parțial, protejată parțial, inclusă în circuitul turistic

 

Villa rustica din Strei - Cod LMI: HD-l-s-B-03208

Ruinele romane din cimitir, lângă biserica de piatră - toponim din mentalul colectiv

Datare: sec. II – III p. Chr. - Localizare: Sat Aparținător Strei, CĂLAN - Județul: Hunedoara , în perimetrul cimitirului satului

Stare: ruine conservate parțial, protejate parțial, incluse în circuitul turistic

 

Resedința medievală de la Strei - Cod LMI: HD-l-s-A-03209

Fostul C.A.P. - grajdurile de la Fermă - toponim din mentalul colectiv

Datare: sec. XIII - Localizare: Satul Strei, Ferma Strei, CĂLAN - Județul: Hunedoara, la N.V. de Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Stare: degradată parțial, situație și condiție incertă

Situl arheologic de la Măgura Călanului - Călan - Cod RAN: 87433.03

Măgura Călanului - toponim din mentalul colectiv

Datare: Epoca bronzului timpuriu, Cultura La Tene, Coțofeni – dacică - Localizare: CĂLAN - Județul: Hunedoara, la N – NE de Orașul Nou, pe abruptul sudic al Măgurii Călanului

Categorie: Locuire, Tip: Așezare minieră, exploatare. Cariera are forma de L cu laturile de 600/400m, unde în punctul Şesul Gorganului, în perioada dacică, pietrele desprinse din cariera de la Măgura Călanului erau finisate pentru utilizarea lor în cetățile din Munții Orăștiei.

Stare: protejată natural

 

Biserica de piatră

„Adormirea Maicii Domnului” - Strei

MONUMENT ISTORIC

Cod LMI - HD-II-m-A-03452

Biserica de piatră

„Sfântul Gheorghe” - Streisîngiorgiu

MONUMENT ISTORIC

Cod LMI - HD-II-m-A-03454

Băile romane „Aquae”

Călan Băi

MONUMENT ISTORIC - SIT ARHEOLOGIC

Cod LMI  - HD-I-s-A-03169

„Cariera dacică”

Dealul Măgura Călanului

SIT ARHEOLOGIC

Cod RAN - 87433.03

bottom of page