top of page

S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN S.R.L.,

înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J20/1091/16.12.2015; Cod Fiscal: RO 35332932 

Cont: RO 540RZBR0000060018297307, deschis la Raiffeissen Bank, cu sediul în Oraș Călan, str. 1 Decembrie nr. 40,

judeţul Hunedoara, capital social 602000 lei, în calitate de ,,Societate Administrator "

organizează licitație/negociere directă având ca obiect inchirierea de hale și/sau inchirierea de birouri,

atribuirea în folosinţă oneroasă a unor parcele de teren disponibile pentru realizarea de investiţii în perimetrul Parcului Industrial, str. 1 Decembrie nr. 40, judeţul Hunedoara, în fiecare lună a anului. *

Cei interesaţi pot depune solictări la sediul Primăriei Orașului Călan din Orașul Călan str. Gării nr. 1.

Terenul și clădirile mai sus menţionate se află în proprietatea privată a Orașului Călan şi se află situate în Oraș Călan, str. 1 Decembrie nr. 40 .

Lista detaliată a parcelelor și birourilor scoase la licitație respectiv lista cu prețurile minime de pornire a licitației pot fi consultate la  

www.primariacalan.ro sau aici.

* Pentru informații actualizate legate de situația parcelelor de teren, ale halelor și ale birourilor din ofertă, vă rugăm sunați la

Telefon 0254/ 730223 Fax 0254/ 732954  -  Persoană de contact: Florin Jurj

Anchor 1
Ultimele   Știri
Anchor 2

Vei veni la Călan pentru că

Oferim stimulente semnificative pentru investitori: scutiri de taxe și impozite locale pe clădiri și terenuri, în interiorul parcurilor industriale
Avem o infrastructură bine dezvoltată și reţele de comunicaţii moderne
Avem acces spre orice destinație din România și din Europa

Călan este centru industrial din 1869

bottom of page