Rețelele de utilități din Parcul Industrial CĂLAN au următoarele caracteristici:

 

- rețeaua de alimentare cu gaz metan, de maxim 2 bari, are un debit aprobat pentru situl industrial de 7255 mc/h, lungimea rețelei de incintă fiind de aproximativ 3315m.

 

- rețeaua de energie electrică are o putere instalată de 2 MW, fiind inițiate demersuri pentru mărirea puterii rețelei.

- rețeaua de canalizare a parcului industrial are o lungime de 3600m, find realizată cu o conductă în diametru de 250mm.

- rețeaua de alimentare cu apă are lungimea de 4956m cu un debit de până la 60mc/h.

- rețeaua de căi de acces și drumuri interioare are peste 3500m. Parcul are legatură directă cu DN 66 Simeria – Deva și este la 12km de autostradă. La 1km de amplasament există stația CFR Călan Băi în care există triaj și rampă de încărcare-descărcare.

- rețeaua de iluminat stradal este asigurată pentru căile de acces în incintă și în interiorul parcului.

- parcul este conectat la stația de epurare a apelor uzate a Orașului Călan, situată în imediata vecinătate a parcului, stație ce este proiectată pentru un Q mediu de 62mc/h, respectiv un Q maxim de 77mc/h.

Rețelele de utilități din interiorul Parcului Industrial CĂLAN sunt proprietatea Orașului Călan.