* Pentru informații actualizate legate de redevențe și taxe de administrare, precum și pentru informații actualizate legate de situația parcelelor de teren, ale halelor și ale birourilor din ofertă, vă rugăm sunați la: 

Telefon 0254/730223 , Fax 0254/732954

Persoană de contact: Florin Jurj

S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J20/1091/16.12.2015; Cod Fiscal: RO 35332932 

Cont: RO 540RZBR0000060018297307, deschis la Raiffeissen Bank, cu sediul în Oraș Călan, str. 1 Decembrie nr. 40, judeţul Hunedoara,

în calitate de ,,Societate Administrator "

 Organizează licitație/negociere directă având ca obiect inchirierea de hale și/sau inchirierea de birouri,

atribuirea în folosinţă oneroasă a unor parcele de teren disponibile pentru realizarea de investiţii în perimetrul Parcului Industrial,

str. 1 Decembrie nr. 40, judeţul Hunedoara, în fiecare lună a anului. *

 

Cei interesaţi pot depune solictări la sediul Primăriei Orașului Călan din Orașul Călan str. Gării nr. 1.

Terenul și clădirile mai sus menţionate se află în proprietatea privată a Orașului Călan şi se află situate în Oraș Călan, str. 1 Decembrie nr. 40 .

Lista detaliată a parcelelor și birourilor scoase la licitație respectiv lista cu prețurile minime de pornire a licitației pot fi consultate la  

www.primariacalan.ro sau aici.

* Pentru informații actualizate legate de situația parcelelor de teren, ale halelor și ale birourilor din ofertă, vă rugăm sunați la 

Telefon 0254/ 730223 Fax 0254/ 732954  -  Persoană de contact: Florin Jurj

Documentaţia pentru participarea la licitație/negociere directă, se poate achiziţiona de la sediul Primăriei Orașului Călan, str Gării nr 1.

Se vor achita garanţia de bună execuție la licitaţie în cuantum egal cu nivelul redevenţei pe un an, calculată la preţul minim de pornire a licitaţiei

şi o taxă pentru documentaţie în cuantum de 100 lei.

La licitație/negociere directă poate participa orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, care îndeplineşte condiţiile din caietul de sarcini.

Plicul conţinând documentele de participare la licitație/negociere directă, in trei exemplare, se poate trimite prin poştă sau se poate depune la sediul

Primăriei Orașului Călan din Orașul Călan str. Gării nr 1, judeţul Hunedoara, până la data de 15 ale fiecărei luni, orele 12.00.

În cazul în care data de 15 este o zi nelucrătoare, termenul limită este prima zi lucrătoare după data de 15 ale fiecarei luni .