• White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
sigla parc cu stema 4 cu umbra.png
emblema CALAN FB.png
sigla program - cu negru.png
screenshot.2.png
image-2018-08-3-22602229-41-pesta-porcin
pesta-porcina-africana-decembrie.jpg

PRIMĂRIA CĂLAN - 04.06.2021 • COMUNICAT

Referitor la informațiile și discuțiile apărute în mediul on-line, vehiculate în seara zilei de 3 iunie 2021 și legate de aprobarea Proiectului de Hotărâre al Consiliului Local nr.45/2021 privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului Călan pe anul 2021, în calitate de inițiator al acestui proiect, vă fac următoarele precizări:

- Programul pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului Călan este conceput în spiritul și litera legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, program și lege care au și o componentă dedicată sportului, ca activitate de interes public general, regional sau local. Deasemenea elaborarea regulamentelor, stabilirea criteriilor de alocare a fondurilor, a cuantumului acestora, procedurile tehnice conexe, pe toate componentele, respectă legea și în același timp țin cont de cutumele generale create la nivel național și internațional.

- Practica generală din țările civilizate unde sportul este sprijinit financiar și de către instituțiile de stat locale, este ca finanțarea principală să meargă către sportul de mase, având ca element prioritar oportunitatea pe care entitățile non-profit o pot oferi cetățenilor pentru practicarea diferitelor activități sportive, la diverse niveluri, (de mase, amator, de performanță, de înaltă performanță) în mod gratuit sau cu cheltuieli minime, interesul public esențial, cu caracter larg de mase, fiind subliniat în Legea 350 la capitolul 1, unde la litera f) a secțunii a doua, se arată:

finanțare nerambursabilă = alocație financiară directă din fonduri publice, în vederea desfășurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes PUBLIC GENERAL, regional sau local;

- Subliniez că este de notorietate internațională faptul că instituțiile locale de stat, comunitățile în general, prin intermediul a ceea ce sunt Consiliile Locale, finanțează limitat cluburile private care fac sport de performanță și înaltă performanță, și de obicei doar atunci când sportivii, echipele, loturile, reprezintă în mod direct și asumat acele comunități la diverse competiții de anvergură.

În România, litera Legii 350 permite într-o oarecare măsură, reglementată de-altfel, și finanțarea activităților generale ale cluburilor și asociațiilor sportive private, doar non-profit, spiritul legii fiind explicit în favoarea sportului de mase desfășurat prin intermediul cluburilor și asociațiilor sportive cu caracter public, care nu percep taxe, sau care au tarife simbolice pentru folosirea unor facilități ale bazelor sportive pe care le dețin sau le au în folosință.

- Personal am adresat de mai multe ori pe parcursul anilor de mandat, tuturor cluburilor și asociațiilor sportive din Călan invitația de a se ralia VICTORIEI Călan, entitate care reprezintă asumat și direct Orașul Călan din punt de vedere sportiv, la nivel inclusiv de performață, invitație care a fost onorată de unii și refuzată sau ignorată de alții.

- În ședința de Consiliu Local Călan din 27 mai 2021 au fost prezentate câteva recomandări și sugestii la proiectul nr.45, care de fapt erau recomandări și sugestii pe marginea procedurilor tehnice care fac parte din Regulamentele de alocare și acordare a fondurilor nerambursabile, chestiuni care nu făceau subiectul proiectului nr. 45, care dorea doar aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului Călan pe anul 2021.

Am certitudinea că aceste sugestii și recomandări vor fi analizate de către membri Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Orașului Călan în scopul eventualelor modificări ale diverselor regulamente de acordare și alocare a acestor fonduri în viitor, Programul având și alte componente pe lângă sport.

- Deoarece afirmațiile apărute în on-line au fost aduse în mod explicit,ostentativ, în atenția Primăriei Călan, sunt nevoit să menționez și faptul că scoaterea din context a unor frânturi de fraze și explicații din timpul discuțiilor desfășurate în Ședința de Consiliu Local Călan din 27 mai 2021 denotă un caracter intenționat malițios al diseminării și vehiculării acestor afirmații eronate, precum și o doză de maxim subiectivism.

- Legea 350 specifică necesitatea unui tratament egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru ATRIBUIREA contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă șanse egale de a beneficia de contractul respectiv, dar nu obligă la anumite cuantumuri a nivelului finanțărilor, acestea fiind la latitudinea finanțatorului, care ține cont în pricipal de beneficiile pe care le oferă solicitanții finanțărilor celor care urmează să practice, la nivel larg, de mase, sporturile în cauză, respectând în același timp criteriile prevăzute în Regulamentele de acordare a fondurilor nerambursabile, deoarece este un lucru știut că sportul de performanță aduce beneficii materiale importante celor care le obțin, la nivel personal sau eventual de echipă și nicidecum unor comunități mai largi, așa cum este cazul sportului de mase.

Mai mult decât atât legea 350 stipulează în mod clar faptul că finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit și nici pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului, așa cum este cazul cluburilor și asociațiilor sportive cu larg caracter public.

- Subliniez de asemenea că dintotdeauna Primăria Călan a respectat în totalitate cerințele legii privind transparența decizională și informarea publicului larg, inclusiv în cazul proiectului de Hotărâre nr 45.

Totodată, tot ceea ce înseamnă proceduri de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă; încheierea, îndeplinirea și finalizarea contractelor de finanțare nerambursabilă; s-au făcut cu respectarea literii și a spiritului legii, în deplină transparență. Întreaga documentație aferentă, de-alungul anilor în care s-au acordat aceste finanțări, a fost postată pe site-ul Primăriei Călan, atât înainte cât și după încheierea contractelor de finanțare și a fost în permanență la dispoziția cetățenilor interesați.

Evaluarea în sistem competitiv a proiectelor a fost făcută în conformitate cu criteriile generale de evaluare prevăzute în lege, și a ținut cont de criteriile specifice de evaluare care au fost elaborate de autoritatea finanțatoare și aprobate de Consiliul Local Călan.

- Pentru a vă face o părere completă despre felul tendențios și eronat în care au fost prezentate în on-line informațiile referitoare la aceste chestiuni, vă invit să urmăriți materialul filmat al Ședinței Consiliului Local Călan din 27 mai 2021, disponibil pe site-ul web al Primăriei Călan, material care susține în mod evident ceea ce v-am adus la cunoștință.

https://www.veoh.com/watch/v142122066k6mTwBpz

Vă mulțumesc

Adrian Filip Iovănesc

PRIMARUL ORAȘULUI CĂLAN

În această perioadă se execută lucrări de reabilitare

și modernizare a străzilor din Călan.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și

vă mulțumim pentru înțelegere!

ApaProd DEVA

sistări în alimentarea cu apă

HOT LINE - Enel Distribuție Banat - 0254929

Hotline de dispecerat unde vă puteți informa despre întreruperile în alimentarea cu energie (deranjamente). Tot aici puteți afla și informații legate de întreruperile planificate pentru diverse lucrări. Situația este actualizată în timp real.

169420102_1874160279400479_8095205376061

♻️Trăiește curat, colectează separat!♻️


In vederea creșterii gradului de colectare separată a deșeurilor, operatorul BRAI-CATA extinde proiectul de colectare deșeuri reciclabile cu sacul galben în zona de case din UAT Călan, Zona 3 Centru, județul Hunedoara.

Prima colectare se face în 10 07 2020. Frecvența de colectare este de 2 ori pe lună, vinerea, în a 2-a și a 4-a săptămâna din lună.
E simplu! Predai sacul galben plin cu deșeuri reciclabile și primești gratis sacul gol. Rugăm cetățenii să folosească sacii galbeni de unică folosință numai pentru colectarea fracției uscate, adică a deșeurilor reciclabile: hârtii și tipărituri, cartoane, deșeuri din metal (doze de băuturi, cutii şi capace din aluminiu) şi resturi plastice (pungi, flacoane de detergenți ori de săpun lichid, PET-uri pentru apă, suc, bere sau alte băuturi). De asemenea, în sacii galbeni pot fi puse și paharele de iaurt și smântână, precum și ambalajele de tip tetrapak (cutii pentru lapte ori suc), după ce acestea au fost clătite în prealabil.
In prezent, mai mult ca niciodată, este OBLIGATORIE colectarea separată și sortarea deșeurilor reciclabile (ambalaje din hârtie, carton, plastic metal și sticla) de cele reziduale. Astfel, este obligatoriu ca acestea să fie sortate, curățate corespunzător și strivite, pliate sau rupte înainte de a fi depozitate în pubela sau sacul galben sau, în lipsa sacului galben, în orice alt sac din plastic, transparent – sacii vor fi în mod obligatoriu legați. Pentru eficiența colectării separate, cartoanele aruncate în saci trebuie pliate, iar recipienții de mase plastice, materiale compozite gen TETRAPAK și dozele de băutură strivite, deoarece în acest fel ocupă mai puțin loc atât în saci, cât și în utilajele care le transportă spre stația de sortare.

BRAI CATA SRL vă mulțumește că ați colectat separat! Din respect pentru resurse!

 http://www.braicata.ro/hunedoara/

121642140_3287553554614068_8350710102134
191816878_1911011792381994_7989416582045
screenshot.2.png

Site-ul „Călan, informează-te!”, a pornit ca proiect temporar al Administrației Locale Călan menit să ofere cetățenilor U.A.T. Călan o platformă centralizatoare a diferitelor informații din surse oficiale, legate de evoluția stării epidemiologice generate de pandemia COVID19Continuăm, iar pentru cei interesați, punem la dispoziție și alte informații de actualitate legate de U.A.T. Călan. Responsabilitatea legată de acuratețea datelor preluate din alte surse revine respectivelor surse. Site-ul este optimizat și pentru telefoanele mobile inteligente. 

Mulțumim tuturor pentru interes, colaborare și înțelegere!

EMBLEMA CALAN BUNA (2).png
sigla parc cu stema 4 cu umbra.png
sigla program - cu negru.png
screenshot.4.png